Početna   /   Novosti   /  
17.02.2022.

Fond solidarnosti

Upravni odbor Udruženja bratstva Miljanić, na sjednici održanoj 17.02.2022.godine, na osnovu pokrenute inicijative, a u skladu sa članom 6 Statuta udruženja,   donio je

O  D  L  U  K  U

o formiranju Fonda solidarnosti

Član 1

Formira se Fond solidarnosti kao dobrovoljan oblik organizovanja i udruživanja bratstvenika, u cilju rješavanja pitanja od zajedničkog interesa.

Član 2

Sredstva Fonda će se koristiti za pomoć:

*bratstvenicima u slučajevima teže bolesti, duže ili trajne radne nesposobnosti, trajnog invaliditeta i sl.;

*porodicama bratstvenika koje se nalaze u stanju ozbiljne socijalne potrebe i nemogućnosti da samostalno prevaziđu takvo stanje;

*bratstvenicima kod kojih, usled elementarnih nepogoda i dugih uzroka „više sile“, dođe do većih oštećenja ili uništavanja porodične imovine, odn. objekata stanovanja i ostale porodične infrastrukture i

*u drugim slučajevima za koje se utvrdi nesporna osnovanost potrebe za pomoć.

Član 3

Članstvo u Fondu je dobrovoljno, a ostvaruju ga bratstvenici, uplatom mjesečne ili godišnje članarine, koju određuje Upravni odbor UBM.

Članarina se uplaćuje na žiro-račun Udruženja bratstva Miljanić,broj 510-204154-36

Crnogorska komercijalna banka.

Član 4

Sredstva Fonda će se ostvarivati od:

* uplaćene članarine;

*dobrovoljnih priloga;

*poklona, donacija i sl.

Član 5

Odluku o dodjeli i usmjeravanju sredstava za pojedine namjene, po pravilu donosi Upravni odbor ili komisija koju on imenuje, a koja o svojim odlukama pravovremeno informiše Upravni odbor.

U slučajevima posebne hitnosti, odluku o dodjeli i usmjeravanju sredstava Fonda, može donijeti i predsjednik UO-a, samostalno, o čemu će, u najkraćem roku obavijestiti članove UO-a i takvu odluku verifikovati na prvoj narednoj sjednici UO-a.

Član 6

Evidenciju ostvarivanja i raspodjele sredstava Fonda, kao i ostale administrativno-tehničke poslove, vodiće sekretar Upravnog odbora.

 

                                                                                                                       Predsjednik

Upravnog odbora UBM

Golub Lj. Miljanić

 

  

Upravi odbor UBM poziva sve poštovane bratstvenike, koji su u mogućnosti, da podrže ovu značajnu, bratstveničku i humanitarnu aktivnost,

uplatom mjesečne članarine u iznosu od 3 €, ili godišnje članarine , u iznosu od 36 €,

 

na žiro račun dat u odluci o formiranju fonda.

 

Sve informacije u vezi funkcionisanja Fonda solidarnosti mogu se dobiti od sekretara Upravnog odbora, Pavla Draganova Miljanića, na telefon broj 069 356 206.

 

BRATSKA ZAHVALNOST ZA DOBROČINSTVO!

Удружење Братства Миљанић              Бањани, Црна Гора