Početna   /   Znameniti Miljanići   /  

Petar Nikov

Među najpoznatijim Miljanićima nalazi se ime akademika PETRA MILJANIĆA, koji je rođen u Beogradu 17.5. 1927. godine. Do rata je završio osnovnu školu i polamaturu, da bi aprila 1941. godine, porodica napustila Beograd i utočište našla u Risnu, gdje je Petar pomagao ocu, dr Niku pri otvaranju bolnice u zgradi zadužbine Vasa Ćukovića. Iako je dr Niko, kao poznati stručnjak vršio teže operacije u više centara Crne Gore, zbog pružanja pomoći protivnicima okupacije, porodica je prinuđena da 1942. godine napusti Risan i preseli u Dubočke, gdje je dr Niko otvorio novu bolnicu. U radu mu je pomagao i Petar, naročito u pogledu opravke i sterilizacije medicinskih aparata.

Tako je bilo do završetka rata kada se porodica vratila u Beagrad i Petar nastavio školovanje, gdje je sa zadivljujućim uspjehom završio gimnaziju, a potom i elektrotehnički fakultet 1953. godine. Uz studije na fakultetu, radio je i u Institutu „Nikola Tesla" u Beogradu. Doktorsku disertaciju odbranio je 1957. godine kada je izabran za docenta na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Istovremeno je radio i na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, gdje je uveo novi predmet - Energetski pretvarači, koji je predavao do penzionisanja.

Pored nastavničke djelatnosti uporedo je radio u Institutu „Nikola Tesla" u Beogradu, gdje je konstruisao mnoge uređaje za potrebe elektroindustrije i elektroprivrede, kao i u Institutu „Mihailo Pupin", gdje je sa saradnicima, ili sam, konstruisao brojne najtačnije instrumente za mjerenje naizmjenične struje i drugih mjernih instrumenata.

Objavio je veliki broj naučnih radova, te je već 1976. godine izabran za redovnog člana Srpske akademije nauka i umjetnosti u Beogradu.

U vječnost se preselio 2015. godine, ali se njegovo ime, preko brojnih otkrića, pominje širom planete.

 

Удружење Братства Миљанић              Бањани, Црна Гора