Početna   /  

Udruženje

Udruženje Bratstva Miljanić je formirano  na osnivačkoj skupštini, koja je održana u Nikšiću

16.januara 2003.godine.Usvojena je Odluka o osnivanju i Statut udruženja, a potom izabrani organi udruženja  / predsjednik, upravni odbor, nadzorni odbor i sud časti / i usvojen orijentacioni program rada.

U skladu sa odredbama Zakona o nevladinim organizacijama, obavljen je upis UBM u Registar nevladinih udruženja i otvoren žiro-račun u Podgoričkoj banci – filijala Nikšić.

 

Na sjednici od 12.jula 2003.godine, Skupština je usvojila Odluku o izmjenama i dopunama statuta udruženja, kojom je , pored ostalog, utvrđeno  da se na izbornoj sjednici bira i potreban broj potpredsjednika.

 

Upravni odbor UBM je, u narednom periodu, saglasno statutu, vršio izbor radnih tijela u skladu sa programskim aktivnostima. Tako je izvršen izbor Odbora za izgradnju i uređenje groblja, kao stalno tijelo, a kasnije Odbor za pripremu i organizaciju prvog Opšteg sabora BM, koji je održan 12.08.2012.godine.

 

U periodu nakon formiranja UBM, održavane su godišnje sjednice, a svake četvrte godine izborne sjednice skupštine udruženja.

Sjednice Upravnog odbora održavane su češće, po potrebi, kao i sjednice radnih tijela – odbora.

 

Kako je prethodna sjednica izborne skupštine odršana u aprilu 2017.godine, te je iticao statutom utvrđeni 4-godišnji mandat organima udruženja, održana je sjednica izborne skupštine 31. jula ove godine, na kojoj je zaključeno da je neophodno obaviti šire konsultacije i pripremiti predloge za sastav organa UBM koje bira skupština.

 

Skupština je imenovala Dr Vojislava Đokova za počasnog predsjednika UBM, bez ograničenja mandata.

 

U nastavku sjednice izborne skupštine Udruženja Bratstva Miljanić, održane26.11.2021.godine,       nakon isteka statutom utvrđenog mandata, obavljenih razgovora i konsultacija, uz poštovanje teritorijalnog principa i zastupljenosti osnovnih ogranaka bratstva, izvršen  je                                 izbor novog sastava

ORGANA UDRUŽENJA BRATSTVA MILJANIĆ

 

Predsjednik udruženja:Branislav Gajov - Podgorica

 

Potpredsjednici:

-Pero Brankov – Nikšić,

-Edvard Milošev – Beograd i

-Damljan Mirkov-Kula.

 

Upravni odbor:

Predsjednik:Golub Ljubov - Nikšić

Članovi: / 14 članova/

Miljan Spasojev, Kosto Mirov, Pavle Draganov, Nikola Dušanov, Veselin Vukotin, Veselin Lukin, Stevan Pekov, Zoran Mikov, Marko Milošev, Radovan Ljubov, Zoran Vojov, Đorđije Vitov, Veljko Dragov i Vesko Savin.

 

Nadzorni odbor:

Predsjednik:Mihailo-Mišo Simov – Nikšić,

Članovi: Momo Đorđijev i Slavko Vojov.

Sud Časti:

Predsjednik:Gojko Aleksin – Nikšić,

Članovi: Luka Tadijin i Nikša Zoranov.

 

 

U nastavku sjednice, Skupština je usvojila

 

Z  a  k  lj  u  č  a  k

 

Da se iduće – 2022.godine, ako epidemiološke i druge bitne okolnosti budu povoljne, organizuje 2. Opšti sabor Bratstva Miljanić, u terminu, na lokaciji i sa sadržajem koje će odrediti Upravni odbor udruženja.

 

Skupština je u  nastavku sjednice razmotrila i niz pitanja vezanih za ostvarivanje ciljeva osnivanja i programskih opredjeljenja udruženja.

 

 

 

O b r a d i o,

Mihailo-Mišo Simov

 

Удружење Братства Миљанић              Бањани, Црна Гора